Obowiązki beneficjenta po otrzymaniu dotacji

Beneficjent zobowiązany jest do realizacji założeń definiowanych przez rozporządzenia. W treści artykułu przedstawione zostały wszystkie zobowiązania nałożone przez ustawodawcę na beneficjenta działania. Publikacja zawiera informacje aktualne dla naboru wniosków w 2019 r.  Beneficjent Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2019, zobowiązany jest do realizacji wszystkich założeń biznesplanu, w tym dokonania zakupów...