0

Tryb rozpatrywania wniosków

Prezentujemy Państwu tryb rozpatrywania wniosków o dotację na działalność pozarolniczą. W artykule opisujemy procedurę rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, wypłatę dofinansowania oraz zakończenie realizacji programu. Zawarte informacją są aktualne dla naboru wniosków planowanego w 2019 r.Etap I. Przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy.Prezes ARiMR ogłasza z 30 dniowym wyprzedzeniem termin...