0

Podstawa prawna dotacji

Podstawa prawna określająca warunki i tryb rozpatrywania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.Stan prawny na dzień 23 lipca 2019 r.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lipca 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na...