150, 200 a może 250 tysięcy? Sięgnij po dotację na działalność pozarolniczą

Odpowiadamy na jakie inwestycje można przeznaczyć kwotę dotacji na działalność pozarolniczą. Zamierzasz złożyć wniosek o dofinansowanie na działalność pozarolniczą i nie wiesz jakie inwestycje możesz podjąć? W tym artykule postaramy się wyjaśnić na co można przeznaczyć kwotę otrzymanej dotacji.  Treść artykułu jest aktualna dla planowanego naboru wniosków w 2019 r....

Kto może ubiegać się o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

Wnioskodawcami działania premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może być rolnik, małżonek rolnika lub jego domownik. ukończony 18 rok życia, podleganie pod ubezpieczenie społeczne rolników, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, wnioskodawca jest osobą fizyczną. Co należy spełnić aby móc ubiegać się o dofinansowanie na własną działalność?...

Obowiązki beneficjenta po otrzymaniu dotacji

Beneficjent zobowiązany jest do realizacji założeń definiowanych przez rozporządzenia. W treści artykułu przedstawione zostały wszystkie zobowiązania nałożone przez ustawodawcę na beneficjenta działania. Publikacja zawiera informacje aktualne dla naboru wniosków w 2019 r.  Beneficjent Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2019, zobowiązany jest do realizacji wszystkich założeń biznesplanu, w tym dokonania zakupów...

0

Tryb rozpatrywania wniosków

Prezentujemy Państwu tryb rozpatrywania wniosków o dotację na działalność pozarolniczą. W artykule opisujemy procedurę rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, wypłatę dofinansowania oraz zakończenie realizacji programu. Zawarte informacją są aktualne dla naboru wniosków planowanego w 2019 r.Etap I. Przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy.Prezes ARiMR ogłasza z 30 dniowym wyprzedzeniem termin...

0

Podstawa prawna dotacji

Podstawa prawna określająca warunki i tryb rozpatrywania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.Stan prawny na dzień 23 lipca 2019 r.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lipca 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na...