Za co mogę uzyskać punkty w działalności pozarolniczej?

Zastanawiasz się za jakie działania można uzyskać punkty w działalności pozarolniczej?

W artykule zapoznamy Państwa za jakie działania można uzyskać punkty rankingowe do składanego wniosku. Poniższy opis dotyczy naboru wniosków w 2019 r. 


Wnioskodawca działania
premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, powinien uzyskać minimum 4 pkt rankingowe. W przeciwnym wypadku, jego wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Zasady przyznawania punktów dla działania premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Punktowane działania, punktacja wniosku.
Za co mogę uzyskać punkty rankingowe?

Poniżej, przedstawiamy wykaz punktowanych działań dla naboru wniosków w 2019 r. Warto dokonać analizy planowanej inwestycji oraz dokonać wstępnej analizy liczby możliwych do zdobycia punktów. Pamiętajmy również, że punktacja dla terenów objętych ASF jest inna, niż w przypadku naboru wniosków o działalność pozarolniczą na terenach wolnych od choroby.

Punktacja dla wniosków z terenów objętych ASF.

Punktacja za działania premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Punkty rankingowe do wniosku. Obszar ASF.
Punktacja na terenach ASF.

Planowany termin rozpoczęcie naboru wniosków to sierpień 2019 r. – dotyczy ASF.

Poniżej przedstawiono możliwe do uzyskania punkty dla wnioskodawców z terenów objętych ASF. Różnią się one od punktacji dla naboru wniosków przewidzianych we wrześniu.

 • Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku miał nie więcej niż 40 lat – 1 pkt,
 • Innowacyjność podejmowanej działalności pozarolniczej – 2 pkt, 
 • Poziom bezrobocia w powiecie, w gminie planowanej inwestycji – maksymalnie 2 pkt.

Wnioskodawca programu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej dla naboru wniosków w 2019 r., otrzymuje również punkty jeżeli. W dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w gospodarstwie, średnia roczna liczba świń w stadzie wynosi:

 • powyżej 15 sztuk – przyznaje się 3 pkt,
 • powyżej 10 sztuk i nie więcej niż 15 sztuk – przyznaje się 2 pkt,
 • co najmniej 1 sztuka i nie więcej niż 10 sztuk – przyznaje się 1 pkt.

Wnioskodawca programu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej dla naboru wniosków w 2019 r., otrzymuje punkty za liczbę miejsc utworzonych przez beneficjenta.

 • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 pkt,
 • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 pkt,
 • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 pkt. 

Punktacja dla naboru wniosków dla pozostałych działań - nabór wrześniowy.

Beneficjenci działania, którzy trwale przekazali gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, przyznaje się 2 pkt rankingowe. Co ważne, małżonkowi beneficjenta, który chciałby ubiegać się o dofinansowanie, również przysługują 2 pkt.

 • Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku miał nie więcej niż 40 lat – 1 pkt,
 • Innowacyjność podejmowanej działalności pozarolniczej – 2 pkt, 
 • Poziom bezrobocia w powiecie, w gminie planowanej inwestycji – maksymalnie 2 pkt.

Wnioskodawca programu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej dla naboru wniosków w 2019 r., otrzymuje punkty za liczbę miejsc utworzonych przez beneficjenta.

 • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 pkt,
 • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 pkt,
 • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 pkt. 

Artykuł okazał się pomocny? Zachęcamy zatem do polubienia naszej strony na Facebooku oraz podzielenia się wpisem z innymi.