150, 200 a może 250 tysięcy? Sięgnij po dotację na działalność pozarolniczą

Odpowiadamy na jakie inwestycje można przeznaczyć kwotę dotacji na działalność pozarolniczą.

Zamierzasz złożyć wniosek o dofinansowanie na działalność pozarolniczą i nie wiesz jakie inwestycje możesz podjąć? W tym artykule postaramy się wyjaśnić na co można przeznaczyć kwotę otrzymanej dotacji.  Treść artykułu jest aktualna dla planowanego naboru wniosków w 2019 r.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest rozplanowanie planowanych inwestycji, tak aby co najmniej  jej 70% planowanych zakupów stanowiły środki trwałe. Pozostałą cześć wydatków mogą stanowić zarówno środki trwałe jak i środki obrotowe.

Na co można przeznaczyć kwotę dotacji premie na działalność pozarolniczą? Środki trwałe, środki obrotowe, dofinansowanie, wydanie środków.
Jak wydać kwotę uzyskanej dotacji na działalność pozarolniczą?

Przypominamy! Dla naboru wniosków w 2019 r. wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od liczby miejsc pracy utworzonych przez wnioskodawcę. Przysługująca kwota pomocy na działalność pozarolniczą w 2019 r. wynosi: 

  • 150 tys. zł, dla samozatrudnionych,
  • 200 tys. zł, dla samozatrudnienia i jednego miejsca pracy,
  • 250 tys. zł, dla samozatrudnienia i dwóch miejsc pracy.

Dotacja przyznawana jest w kwocie brutto, co oznacza finansowanie przez Agencję podatku VAT. Z tym zastrzeżeniem, że osoba która otrzymała dotacje, nie może ubiegać się o zwrot tego podatku. Zatem jeśli taki zamiar występuje, należy przyjąć inwestycje na poziomie netto, a podatek VAT sfinansować z własnych środków.

Zakup środków trwałych i obrotowych - dotacja na działalność pozarolniczą.

Zanim przejdziemy do sedna artykuły, należy zdefiniować czym są środki trwałe i obrotowe. Z doświadczenia należy przyjąć, że środkiem trwałym jest to co nie jest środkiem obrotowym. Zabrzmiało śmiesznie? Niestety ustawodawca nie zdefiniował obu pojęć. Pomocna może okazać się ustawa o rachunkowości, jednak nie stanowi ona wykładni z jaką może spotkać się wnioskodawca. Interpretacja sprawdzającego jest tutaj kluczowa.

Doświadczenie autora publikacji, pozwala na zdefiniowanie środka trwałego – jako środka o pewnej wartości, który nie zużywa się jednorazowo i ma długi okres eksploatacji. Środkiem obrotowym mogą być materiały biurowe, materiał budowlany ilub narzędzia małocenne.

Beneficent działania może przeznaczyć środki na zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia.

Niezależnie od wysokości przyznanej wysokości pomocy na działalność pozarolniczą, wnioskodawca powinien zaplanować każdą najdrobniejszą część planowanych inwestycji. Każdy środek trwały lub obrotowy powinien być wyszczególniony w biznesplanie, z podaniem jego nazwy, specyfikacji oraz ceny.

Inwestycje na jakie można przeznaczyć kwotę dotacji na działalność pozarolniczą. Kwota pomocy, inwestycje, środki trwałe.
Inwestycje na jakie można przeznaczyć kwotę dotacji na działalność pozarolniczą.

W ramach premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, wnioskodawca może sfinansować koszty towarzyszące operacji. Co oznacza pokrycie wydatków niezbędnych do podjęcia planowanej działalności pozarolniczej. Oprócz tego, przygotowując biznesplan, warto zastanowić się nad sfinansowaniem szkoleń, usług doradczych lub innych przedsięwzięć. Zwłaszcza jeśli są one istotne z punktu widzenia prowadzenia firmy. 

150, 200, czy 250 tys. zł stanowi realną formę pomocy, którą można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Warto zastanowić się nad planowaną inwestycją i dobrze rozdysponować kwotę pomocy na środki trwałe i obrotowe. 

Artykuł okazał się pomocny? Zachęcamy zatem do polubienia naszej strony na Facebooku oraz podzielenia się wpisem z innymi.