Kto może ubiegać się o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

Wnioskodawcami działania premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może być rolnik, małżonek rolnika lub jego domownik.

  • ukończony 18 rok życia,
  • podleganie pod ubezpieczenie społeczne rolników, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • wnioskodawca jest osobą fizyczną.

Co należy spełnić aby móc ubiegać się o dofinansowanie na własną działalność?

Wnioskodawca działania premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na 2019 r., powinien spełniać kilka warunków. O dostępności dofinansowania będzie decydowało ich bezwzględne spełnienie.

Jakie warunki powinien spełniać wnioskodawca programu?

Gospodarstwo rolne wnioskodawcy, powinno być położone w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub innej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.

Warunki jakie powinien spełnić wnioskodawca programu premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wnioskodawcą może być rolnik, małżonek rolnika i jego domownik.
Wnioskodawcami programu mogą być rolnicy, małżonkowie rolnika i domownicy.

Wnioskodawca dofinansowania premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej nie ma obowiązku posiadania wykształcenia w kierunku podejmowanego działania. Sama osoba wnioskodawcy, nie musi mieć ukończone mniej niż 40 rok życia. 

Jednym z kluczowych wymagań stawianych wnioskodawcy programu, należy przyznanie płatności obszarowych dla gospodarstwa rolnego, którego wnioskodawcę dotyczy. Warunek ten musi być bezwzględnie spełniony i zależeć od niego może ostateczna decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy.

Kto jeszcze oprócz rolnika, małżonka rolnika i jego domownika może ubiegać się o pomoc?

O dofinansowanie na działalność pozarolniczą, mogą ubiegać się również beneficjenci albo ich małżonkowie, którzy przekazali gospodarstwo innemu rolnikowi. Zatem jeśli przyznano Tobie środki w ramach tzw. płatności dla małych gospodarstw, to nadal możesz ubiegać się do dotację na działalność pozarolniczą. 

O dofinansowanie na działalność pozarolniczą nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały wsparcie w ramach:

  • Premie dla młodych rolników,
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw,
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Artykuł okazał się pomocny? Zachęcamy zatem do polubienia naszej strony na Facebooku oraz podzielenia się wpisem z innymi.