Obowiązki beneficjenta po otrzymaniu dotacji

Beneficjent zobowiązany jest do realizacji założeń definiowanych przez rozporządzenia.

W treści artykułu przedstawione zostały wszystkie zobowiązania nałożone przez ustawodawcę na beneficjenta działania. Publikacja zawiera informacje aktualne dla naboru wniosków w 2019 r. 

Beneficjent Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2019, zobowiązany jest do realizacji wszystkich założeń biznesplanu, w tym dokonania zakupów zgodnych z zakresem rzeczowym operacji. Realizacja wszystkich założeń, celów oraz działań, które zostaną zadeklarowane w biznesplanie.

Zobowiązania beneficjenta i wnioskodawcy działania premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej dla naboru wniosków w 2019 r.
  • Biznesplan powinien zostać zrealizowany nie później niż do dnia upływu 2 lat, licząc od dnia wypłaty I raty pomocy,
  • Obowiązkiem beneficjenta jest prowadzenie działalności gospodarczej, co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty II raty pomocy.

Osoba, która uzyskała premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, zobowiązana jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów. Powinna też przechowywać dokumenty związane z otrzymaną dotacją, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.

Obowiązek rozpoczęcia podlegania pod ubezpieczenie społeczne – ZUS, jest wymagany przed dniem złożenia wniosku o wypłatę II raty pomocy. 

Osoby planujące utworzenie dodatkowego miejsca pracy (oprócz samozatrudnienia), powinny pamiętać, że powinno ono nastąpić do dnia złożenia wniosku o wypłatę II raty pomocy. Utrzymanie osiągniętego przyrostu miejsc pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty II raty pomocy. 

Artykuł okazał się pomocny? Zachęcamy zatem do polubienia naszej strony na Facebooku oraz podzielenia się wpisem z innymi.