Tryb rozpatrywania wniosków

Prezentujemy Państwu tryb rozpatrywania wniosków o dotację na działalność pozarolniczą.

W artykule opisujemy procedurę rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, wypłatę dofinansowania oraz zakończenie realizacji programu. Zawarte informacją są aktualne dla naboru wniosków planowanego w 2019 r.

Etap I. Przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Prezes ARiMR ogłasza z 30 dniowym wyprzedzeniem termin składania wniosków o przyznanie pomocy. Dokumentację należy złożyć do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Etap II. Weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy.

Pracownicy ARiMR dokonują weryfikacji złożonego wniosku, wzywają do usunięcia braków formalnych lub złożenia wyjaśnień. Procedura kończy się przyznaniem liczby punktów rankingowych, ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy w województwie. Proces ten trwa do 150 dni, licząc od dnia zakończenia naboru.

Następnie dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzje w sprawie przyznania pomocy w terminie 180 dni od dnia zakończenia składania wniosku o przyznanie pomocy.

Etap III. Rozpoczęcie realizacji biznesplanu.

Realizacja biznesplanu następuje przez dokonanie czynności mającej na celu realizację określonych w nim zadań. Może to dotyczyć zarówno kupna, zawarcia umowy kupna, rozpoczęcie prac związanych z inwestycją, prace przygotowawcze czy utworzenie miejsca pracy.

Etap IV. Złożenie wniosku o I płatność.

W zależności od wysokości przyznanej dotacji na działalność pozarolniczą. Beneficjentowi w ciągu 90 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o płatność, wypłaca się 80% środków. 

Etap V. Złożenie wniosku o II płatność.

W zależności od wysokości przyznanej dotacji na działalność pozarolniczą. Beneficjentowi w ciągu 90 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o płatność, wypłaca się 20% środków. Wniosek ten należy złożyć dopiero po realizacji założeń biznesplanu.

Artykuł okazał się pomocny? Zachęcamy zatem do polubienia naszej strony na Facebooku oraz podzielenia się wpisem z innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *