0

Tryb rozpatrywania wniosków

Prezentujemy Państwu tryb rozpatrywania wniosków o dotację na działalność pozarolniczą. W artykule opisujemy procedurę rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, wypłatę dofinansowania oraz zakończenie realizacji programu. Zawarte informacją są aktualne dla naboru wniosków planowanego w 2019 r.Etap I. Przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy.Prezes ARiMR ogłasza z 30 dniowym wyprzedzeniem termin...

0

Podstawa prawna dotacji

Podstawa prawna określająca warunki i tryb rozpatrywania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.Stan prawny na dzień 23 lipca 2019 r.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lipca 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na...