Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2019

Potrzebujesz doradcy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na działalność pozarolnicza?

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 2019

Potrzebujesz doradcy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na działalność pozarolnicza?

Sięgnij z nami po dofinansowanie w wysokości do 250.000 zł!

Świadczymy usługi doradcze w pozyskiwaniu dofinansowania z działania – premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,  dla naboru wniosków z 2019r. Przygotowujemy biznesplan, wniosek oraz wymagane załączniki.

Jako nieliczni nie stosujemy udziału własnego w otrzymanej przez klienta dotacji.

Oferujemy:

Analizę pomysłu

Przeprowadzamy analizę pomysłu na działalność pozarolniczą i przedstawiamy propozycję projektu biznesplanu.

Opracowanie wniosku

Przygotowujemy wniosek, biznesplan i wymagane załączniki o dofinansowanie.

Co nas wyróżnia?

Oferujemy umowę na świadczenie usług bez udziału własnego w kwocie dofinansowania.

Oprócz pozyskiwania dofinansowania oferujemy

Doradztwo ekonomiczne i badania rynku

Biznesplan

Przygotowanie biznesplanów w celu pozyskania dofinansowania, dla start-upów i istniejących przedsiębiorstw.

Raporty i analizy

Opracowanie dokumentacji ekonomicznej, przeprowadzanie analiz mikroekonomicznych, prognozowanie i analiza strukturalna.

Zarządzanie i marketing

Wsparcie procesu zarządzania przedsiębiorstwem oraz badania i zarządzanie marketingowe.

Kilka słów o naszej misji

Pozyskiwanie dofinansowania, analizy marketingowe i zarządzanie.

Najważniejszym dla nas celem jest wysokie zadowolenie klientów z realizacji usług przygotowania wniosków o dofinansowanie na otwarcie działalności pozarolniczej. Oprócz zadowolenia ze wspierania ludzkiej aktywności zawodowej, drugą stronę naszej działalności stanowi uwaga.. jaką poświęcamy jakości przedstawianych przez nasz zespół analiz. Uważamy, że prosty i jasny przekaz treści, świadczy o profesjonalizmie i wiedzy doradcy.

Przykłady, pomysły

Szukasz pomysłu na działalność pozarolniczą?

Kilka słów o mnie

Za każdym sukcesem stoi człowiek

Z wykształcenia jestem ekonomistą o spec. analityka gospodarcza. Interesuję się tematyką zarządzania, marketingu oraz opracowywania biznesplanów. W wolnym czasie zgłębiam tematykę psychologii, historii oraz dużo podróżuję. Studiowałem na Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Krystian Blachnik
doradca, twórca serwisu

Jednym z głównych profilów mojej działalności jest pozyskiwanie dofinansowania z działania premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wykorzystuję swą wiedzę, znajomość branży oraz doświadczenie w rozliczaniu dotacji rolniczych.

Krystian Blachnik
na doradca, twórca serwisu

Czterokrotnie wystąpiłem w roli eksperta opisując zasady pozyskiwania dofinansowania dla rolników. Oprócz tego mogę pochwalić się zaproszeniem do Senackiej Komisji Rolnictwa na panele dyskusyjne w sprawie polskiego rolnictwa. Aktualnie jestem w trakcie pisania książki z tematyki nauk społeczno-ekonomicznych.

Krystian Blachnik
doradca, twórca serwisu

Przygotowanie wniosku z Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Zapoznaj się z naszą ofertą współpracy

Rozliczanie dofinansowania

369

Płatność jednorazowa

Wniosek o 1 płatność
Wniosek o 2 płatność
Sprawozdanie z realizacji
Korekta wniosku

Przygotowanie
wniosku

2250

Płatność jednorazowa

Przygotowanie wniosku
Opracowanie biznesplanu
Wymagane załączniki
Umowa na świadczenie usług
Obsługa wniosku do momentu wydania decyzji
Brak udziału własnego w otrzymanej dotacji

Doradztwo ekonomiczne

69

Płatność godzinowa

Opracowywanie biznesplanów
Marketing internetowy
Analizy mikroekonomiczne
Zarządzanie marketingowe
Analiza ekonomiczna inwestycji

Ostatnio dodane

Informacje o dotacji
na działalność pozarolniczą

Podstawa prawna dotacji

Podstawa prawna dotacji

Podstawa prawna określająca warunki i tryb rozpatrywania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej…
Tryb rozpatrywania wniosków

Tryb rozpatrywania wniosków

Prezentujemy Państwu tryb rozpatrywania wniosków o dotację na działalność pozarolniczą. W…
Obowiązki beneficjenta po otrzymaniu dotacji

Obowiązki beneficjenta po otrzymaniu dotacji

Beneficjent zobowiązany jest do realizacji założeń definiowanych przez rozporządzenia. W…